Home » Disclaimer

Disclaimer

Treinreizen Europa is een jong en nieuw platform speciaal voor mensen die graag met de trein op vakantie gaan in Europa. Samen met alle betrokkenen proberen wij een zo compleet en actueel mogelijk platform te realiseren waarop je kennis en activiteiten vindt die jou helpen je treinreis te plannen. De website treinreizeneuropa.com is een initiatief van De Doelman, bekend bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 76141551 (hierna; Treinreizen Europa).

 

Bron

Een groot deel van de informatie op treinreizeneuropa.com zijn gebaseerd op eigen ervaringen. Alle informatie op treinreizeneuropa.com, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, videofragmenten, etc.), is eigendom van Train Trip Routes Europa tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Train Trip Routes Europa streeft ernaar dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is, maar kunnen geen garanties geven – van welke aard dan ook – uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. 

 

Mocht je op traintriprouteseuropa.nl informatie tegenkomen die niet correct of onrechtmatig is dan kun je ons dat laten weten via info@treinreizeneuropa.com. Wij zullen je klacht verwerken en - waar nodig - de informatie aanpassen of van de website verwijderen.

 

Gebruik

Alle informatie op traintriprouteseuropa.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij doen ons uiterste best om de informatie op traintriprouteseuropa.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Treinreizen Europa aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

Via treinreizeneuropa.com kun je doorklikken naar andere websites die niet onder de controle van Train Trip Routes Europa staan. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. De opname van hyperlinks impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of dat Train Trip Routes Europa achter de standpunten van hen staan.

 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Treinreizen Europa is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Treinreizen Europa of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Treinreizen Europa. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan in de volgende situaties:

  • Het delen van detailinformatie over een specifiek artikel of route met persoonlijke contacten via Whatsapp, e-mail, Facebook, Twitter of een ander sociaal medium.
  • Het overnemen van gedeelten van artikelen van traintriprouteseuropa.nl voorzien van een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen: de bronvermelding bevat de naam ‘Treinreizen Europa’, het woord ‘Treinreizen Europa’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op treinreizeneuropa.com.

Deze regels zijn van toepassing op incidentele plaatsing van Train Trip Routes Europa-content op websites van derden. Indien je meer dan één tekst per maand van Treinreizen Europa wilt plaatsen, vragen we je contact met ons op te nemen via info@treinreizeneuropa.com. Het overnemen van andere elementen dan tekst is niet toegestaan.

 

Commerciële uitingen

Gesponsorde items en advertenties op treinreizeneuropa.com zijn als zodanig herkenbaar en blijven de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

 

Contactgegevens Train Trip Routes Europa

E-mail: info@treinreizeneuropa.com

Wij hebben geen fysiek kantoor en verstrekken telefoonnummers enkel via correspondentie in e-mail. 

 

December 2020